BumaStemra logo
0

Inloggen

Het project is gesloten. Het is niet meer mogelijk om uw opgave te doen.

MOA Banner
Tips voor het invullen van het opgaveformulier.
  1. Rechtsboven is via de knop ‘Voorbeeld’ een link opgenomen naar een voorbeeld van bladmuziek, waarin in tekstwolkjes is aangegeven, welke gegevens voor de opgave van belang zijn.
  2. Let u vooral op de juiste spelling, bij een eventuele tikfout kan de vergoeding bij de verkeerde rechthebbende(n) terechtkomen.
  3. Op de bladmuziek staan in principe alle benodigde gegevens vermeld: de titel, de eventuele subtitel, de auteur, componist en/of tekstschrijver en uitgever/copyright owner.
  4. Als u start met de online opgave van de gespeelde muziekwerken, legt u dan de gebruikte bladmuziek naast u neer, zodat u de correcte gegevens alleen maar hoeft over te typen.
  5. Wat is de exacte titel, is er een subtitel?
  6. Wie is de componist? Let op: we bedoelen hier niet de arrangeur
  7. Is er een arrangeur? Vermeldt u deze dan ook op het opgaveformulier, hetzelfde geldt voor een eventuele tekstdichter
  8. Wie heeft het copyright? Kijk daarvoor bij het © tekentje op de bladmuziek.
  9. Controleer nog eens of alles correct gespeld is.